Najčastejšie sa nás pýtate 🤓​

Dĺžka montáže závisí od typu vozidla, orientačný čas je 1 až 2 hodiny, (avšak doba montáže v niektorých partnerských montážnych strediskách môže byť trochu dlhšia).

Áno, cena je jednotná pre všetky typy vozidiel a to 390€ vrátane DPH aj montáže. ZEDER sa montuje do väčšiny osobných aj dodávkových vozidiel odhliadnuc od toho, či máte celkom nové alebo staršie auto.

Cena je stanovená jednotne 390€ vo všetkých montážnych strediskách SR.

Poskytujeme záruku 24 mesiacov a tiež záručný aj pozáručný servis. Za kvalitu autobezpečnostného systému ako aj za jeho odborne prevedenú montáž plne ručíme.

K systému ZEDER sú priložené vždy 2 kľúče. V prípade záujmu o výrobu ďalšieho náhradného unikátneho kľúča je cena 30€.

Z hľadiska bezpečnosti systému, ku kľúčom neexistujú žiadne sériové čísla alebo kódy, na základe ktorých by sa dala vyrobiť ich kópia. V prípade straty oboch kľúčov, musí byť systém z Vášho vozidla demontovaný a nahradený druhým ZEDERom s novými unikátnymi kľúčmi.

Áno, je plne uznávaný viacerými slovenskými poisťovňami.

V súlade so zákonmi Slovenskej republiky a na základe vyjadrenia Ministerstva hospodárstva SR, sekcia ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, padá záruka len na časti vozidla, s ktorými sa manipulovalo počas montáže. Na všetky tieto komponenty automaticky preberá záruku spoločnosť ZEDER, ktorá sa riadi platnými podmienkami poskytovania záruky podľa Občianskeho zákonníka. Zodpovednosť samotného autopredajcu za vady motorového vozidla však zostáva naďalej zachovaná a zákonnú záruku na motorové vozidlo nemôže spotrebiteľ stratiť.